СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА: Савремене методе наставе физике - Svet fizike
Svet fizike

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА: Савремене методе наставе физике

by on Sep.25, 2009, under seminari

СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ У ОСНОВНИМ И
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
Назив програма:
Савремене методе наставе физике
публикован у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2009/2010. годину под бројем 245 на страни 111 (обавезан)
Аутори програма:
проф. др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет, Ниш, gorandj@junis.ni.ac.rs
проф. др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет, Ниш, nesiclj@junis.ni.ac.rs
Славољуб Митић, дипл. физичар, ОШ ”Бубањски хероји”, Ниш, smitic61@ptt.rs
Теме које се обрађују:
1. Стручна предавања- Актуелна питања наставе физике, планови, програми и
уџбеници, додатна и допунска настава, такмичења, развој физике, Нобелова
награда за физику, великани физике, физика и савремено друштво,
2. Рад по групама – Лабораторијске вежбе, огледи (демонстрациони и
једноставни) и примена рачунара (припрема мултимедијалног часа)
3. Округли сто
4. Приказ – изложба уџбеника и учила
Време трајања: 2 радна дана по 8 сати
Цена по учеснику: Цена по учеснику је 2500 динара (за један дан) односно 4500 (за
два дана), за чланове Подружнице ДФС Ниш попуст 10%. Уплату извршити на жиро
рачун Подружнице ДФС Ниш (број жиро рачуна 160-171219-34, уплатилац полазник
семинара и дан када планира да присуствује семинару, сврха уплате котизација за
семинар, прималац Подружница ДФС Ниш)
Термин одржавања: 26. и 27. 09.2009. године (рок за пријављивање 21.09.2009. год.;
полазници који се пријаве до 11.09.2009. год. добијају додатни попуст од 10%)
За сваког полазника су обезбеђени штампани материјал и лабораторијска и
приручна опрема за радионице.
Информације и пријављивање:
– Координатор програма Славољуб Митић, моб.тел. 065/89-15-218;
smitic61@ptt.rs
– Подружница Друштва физичара Ниш, Вишеградска 33, 18000 Ниш,
тел/факс: 018/274-660; www.pmf.ni.ac.yu/org/drfiz, e-mail: drfiz@pmf.ni.ac.rs
Подружница Друштва физичара Србије Ниш
18000 Ниш, Вишеградска 33, П. Фах 224
Телефон: 018-533-015, локал 47
Факс: 018-533-014
Тел/факс: 018-274-660
Електронска пошта: drfiz@pmf.ni.ac.yu
http://www.pmf.ni.ac.yu/org/drfiz
Section of Serbian Physical Society Nis
18000 Niš,Višegradska 33, P.O.Box 224
Phone:+381 18 533015,extension 47
Fax: +381 18 533014
Phone/Fax: +381 18 274660
E-mail: drfiz@pmf.ni.ac.yu
http://www.pmf.ni.ac.yu/org/drfiz

извор : Подрушница ДФС -Ниш


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas