radovi učenika Archives - Svet fizike
Svet fizike

radovi učenika


Učenici Škole za osnovno obrazovanje odraslih “Dositej Obradović” iz Leskovca dobili pohvalu iz Amerike

by on Dec.25, 2010, under Adopt-a-Physicst

Ovih dana je učenicima 7. razreda ŠOOO ” Dositej Obradović u Leskovcu stigla specijalna pohvala za učešće u američkom projektu Adopt-a-Phisicst.
Ovo priznanje je posledica jednomesečne interaktivne internet- online prepiske učenika ove škole sa američkim fizičarima. Članovi sekcije Mladi fizičar među kojima su većina Romi, uz pomoć svog profesora fizike, tokom trajanja projekta su pokazali veliko angažovanje. Naime kako se interaktivno ucenje pomoću pitanja i odgovora odvijalo na internetu na engleskom jeziku, to su učenici imali pojačanu aktivnost u sekciji za Enleski jezik koju vodi profesorka Ana Mladenović.
Treba napomenuti da je Škola za osnovno obrazovanje odraslih jedina škola iz Srbije koja je učestvovala u ovom prestižnom projektu koji svakog proleća i jeseni organizuje Američko udruženje nastavnika fizike, Američko društvo fizičara i još neke institucije a radi popularizacije fizike u Americi i celom svetu.

” Škola za osnovno obrazovanje odraslih je u svoje vitrine stavila jedno značajno priznanje-priznanje za popularizaciju fizike, astronomije i drugih prirodnih nauka što je veoma bitno znajući da se interesovanje za prirodne nauke stalno smanjuje i to ne samo u našoj zemlji. Pridružili smo se svima onima koji nastoje da se to stanje promeni na bolje.
Veoma mi je drago da su učešće u projektu uzeli i Romi, kojih u ovoj školi ima u velikom broju. Na taj način su pokazali da ulaganje u njihovo obrazovanje ima uspeha” – rekao je direktor škole Živojin Stamenković za naš sajt.

Pogledajte kako izgleda pohvalnica :

Leave a Comment more...

Prof.dr.Mirjana Popović-Božić-Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka

by on Nov.30, 2010, under događaji, radovi učenika

Posle održane izložbe ” Škola i njeno dvorište kao trodimenzionalni udžbenik” na Novom Beogradu, zamolio sam prof.dr. Mirjanu Popović-Božić da za naš sajt napiše članak o projektu ” Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka”. Ona se ljubazno odazvala pozivu i evo tog članka :

ДЕТАЉАН   ПРОГРАМ  aктивности у оквиру пројекта

Подстицајна околина за учење природних наука

који се одвија уз подршку Министарства за науку и технолошки развој, као

и Градске Општине Нови Београд и Општине Шабац

Потребу да се за учење физике и природних наука користи шири школски простор од  саме учионице уочили су и истакли многи едукатори и истраживачи процеса образовања. Са своје стране, архитекте и дизајнери су свесрдно прихватили и спроводе иновативно пројектовање школског простора. Током наших ранијих истраживања [1-6] предложили смо и разрадили више примера инсталација ван учионице које би биле корисне у предавању физике и природних наука, а истовремено би стварале школски простор стимулативним за учење.

Циљ пројекта који се предлаже је да се ова идеја шири међу ученицима, наставницима,  управом у култури и образовању-од школске, преко градске и општинске до републичке, архитектама, инвеститорима  и у јавности уопште. Крајњи циљ је реализација одабраних инсталација и апаратура  у заинтересованим школама и градовима. Промоција ће се вршити кроз предавања и изложбе.  Истовремено ће се разрадити и реализовати конкретни пројекти одабраних инсталација.

АКТИВНОСТИ:

1. Предавања,  округли столови,  радни састанци

Планираju се  предавања или округлии столови у Београду, Новом Саду, Нишу, Шапцу, Панчеву  и Крушевцу на којима би предавачи  образложили овај програм са циљем да заинтересују  наставнике,  образовне власти, архитекте, грађевинари  и инвеститоре  за концепт школског простора који помаже учење природних наука.

2. Изложбе

Припремљена је изложба која треба да  прикаже могућности овога програма. Изложба ће најпре бити отворена 4 новембра у 15h у холу Општине Нови Београд, Изложба ће потом бити организована у Шапцу, Нишу, Новом Саду и другим градовима.

Изложбу чине: а) Постери који приказују моделе инсталација и уређаја за демонстрацију и посматрање природних појава у отвореном простору. Неки од тих модела  су описани у радовима [1-6]; б) Мањи број реалних модела за демонстрацију физичких појава; в) Фотографије школа изграђених у свету последњих година у којима је примењен концепт школе као тродимензионалног уџбеника наука, г) Постери са биографијама значајних европских физичара које је издало Европско друштво физичара.  Постери су намењени школама у Европи.  На српском језику  постере је издало Друштво физичара Србије уз подршку МНТРС;

3. Разрада  пројеката  за имплементацију у школама  и установама културе и образовања на основу  одабраних модела  приказаних на изложби

4. Реализација одабраних пројеката у зависности од финансијских  могућности  и других услова У Шапцу је у току градња глобуса од бетона који ће бити поставњен у отвореном простору. Назван је ДИНГ као скраћеница од Дан и ноћ на глобусу.

5.  Депанданси  (анекси) Центра за промоцију науке

Школе и установе културе које прихвате овај програм би се могле у будућности развити у анексе односно депандансе Центра за популаризацију науку, чију изградњу у Београду планира Министарство за науку и технолошки развој Србије. Овај предлог ће током 2010 бити изложен тиму који планира изградњу тога Центра.

Референце

1. M.Božić, L.Vušković, D.Pantelić, S.Nikolić, & V.Majić,  School architecture and physics education, The Physics

Teacher 43 604-607 (2005)  .

2. M. Božić, V. Milićević and S. Nikolić,  Innovative school design for science education, Proc. Conf. Advanced

Technologies in  Education, ed. By  S.Sotiriou and N. Dalamagas, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece, 2007,

pp.   113-122.

3. M. Božić and M. Ducloy, Erathostenes’ teachings with a globe in a school yard, Phys. Ed. 43 (2) (2008) 165-172.

4. Mirjana Božić, Marko Popović and Ilija Savić, Out Classroom Installations for Learning Physics, биће објављено у

Proc. 7th General Conference of Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, Sept. 2009.

5. Mirjana Božić, The Fairy tale of electricity in  museums in Serbia, EuroPhysics News, 39/3 (2008) 38.

6. Mirjana Popović-Božić i Ivana Petković-Plamenac, Institucije za školsku arhitekturu, Arhitektura i

gradjevinarstvo MODUL, Nu 37, Beograd, 2006, p.26-27.

Руководилац предложеног програма

Проф. Др Мирјана Поповић-Божић

bozic@ipb.ac.rs

Prof.dr.Mirjana Popović-Božić se, pored ostalog, već duže bavi vezom arhitekture i fizike pokušavajući da na taj način olakša učenje fizike. To je takođe i svojevrstan način popularizacije fizike. Iz toga su proistekli  i naučni radovi vezani za tu problematiku. Ljubaznošću profesorke, posetiocima sajta omogućujemo da dva naučna rada i preuzmu :

download “School Architecture and Physics Education”

download “Eratosthenes’ teachings with a globe in a school yard”

Zahvaljujem se prof.dr. MirjaniPopović-Božić na saradnji.

Leave a Comment more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas