Oдржан први семинар о безбедности на Интернету - Svet fizike
Svet fizike

Oдржан први семинар о безбедности на Интернету

by on Jan.19, 2013, under seminari

Први у низу планираних семинара са темом  „ Како да заштите Вас и ваше дете на Интернету“, под каталошким бројем 252, одржан је 22. и 23.децембра 2012. године у ОШ „Светозар Марковић „ у Лесковцу.

Овај семинар је добио двогодишњу акредитацију од  стране Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

Семинару је присуствовало 19 од пријављених 21 учесника, који су својим активним учешћем, питањима, изношењем примера из сопствене праксе у знатној мери допринели подизању нивоа одржаног семинара. Циљ који је био постављен да учесници буду не само пасивни посматрачи , већ и активни субјекти је на овај начин постигнут у доброј мери.

Учесници су сазнали и проширили своја знања из области рачунарске безбедности као и све присутнијег виртуелног насиља и претњи којима су најмлађи  изложени на Интернету. Упознати са појединим практичним методама као и са одговарајућим софтверским и системским решењима који воде ка повећању степена безбедности деце при коришћењу Интернета.

Реализатори ово семинара били су Иван Стојиљковић  и Зоран Костић, наставници ове школе.  Анализом евалуационих листова, као и усмених препорука учесника овог првог семинара, реализатори  су добили нове смернице како да подигну квалитет презентованог материјала и наредне семинаре што боље реализују.

 

У Лесковцу                                                                            Аутор чланка

05.01.2013.                                                                             Зоран Костић


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas