Pitagora ( oko 581-497 godine pre nove ere ) - Svet fizike
Svet fizike

Pitagora ( oko 581-497 godine pre nove ere )

by on Jun.14, 2009, under Ljudi koji su promenili svet, stari vek

O životu ovog velikog grčkog matematičara i filozofa se malo zna. Ono što nas interesuje je njegov doprinos fizici i filozofiji.
Sa sigurnošću se može rećo da je Pitagora osnivač eksperimentalne matematike iz koje se izrodila naučna disciplina – Matematička fizika. On je sam izvodio praktične oglede kako bi otkrio vezu između matematike i muzike. Smatra se da je  stavljao tegove različitih težina na niz žica a zatim eksperimentisao sa žicama različitih dužina, istražujući kakav je matematički odnos između tonova dobivenih trzanjem žice, dužine žice i težine stavljenog tega. Otkrio je da jednostavni odnos celih brojeva između dužine žice ( na primer između žice neke dužine i žice dvostruke dužine), proizvodi skladne tonove. Ta zapažanja su ga najzad dovela do otkrića određenih muzičkih skala, onakvih kakve poznajemo i danas.

Saznanje o takvom skladnom odnosu između fizičkih veličina navelo je Pitagoru do pretpostavi da Zemlja ima oblik kugle. Ideja ” savršenog ” matematičkog odnosa između kugle koja opisuje kružnice i zvezda koje se slično ponašaju u kuglastom svemiru nadahnula je kasnije grčke naučnike, između ostale i Aristotela, da traže i najzad i nađu fizikalne i matematičke dokaze da je Zemlja stvarno okrugla.

Pitagora je osnovao svoju školu u Krotonu u Italiji, a jedan od njenih ciljeva bilo je dalje istraživanje veze između matematike i fizike.Po njihovom mišljenju stvarnost je u svojoj osnovi matematička, a sve materijalne stvari u prirodi, zvezde i ceo svemir međusobno su matematički povezane.
Pitagorino pravilo u vezi sa pravouglim trouglom je po svojoj prilici bilo poznato jos Babiloncima, 2000 godina pre Pitagore, ali se smatra da ga je on prvi i matematički dokazao. Tkođe se može tvrditi da je otkrićem muzičkih skala utemeljio pravila  muzičkih harmonija, koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Najzad, Pitagori se pripisuje da je 2000 godina pre Kolumba zamišljao Zemlju kao kuglu.


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas