Prof.dr.Mirjana Popović-Božić-Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka - Svet fizike
Svet fizike

Prof.dr.Mirjana Popović-Božić-Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka

by on Nov.30, 2010, under događaji, radovi učenika

Posle održane izložbe ” Škola i njeno dvorište kao trodimenzionalni udžbenik” na Novom Beogradu, zamolio sam prof.dr. Mirjanu Popović-Božić da za naš sajt napiše članak o projektu ” Podsticajna okolina za učenje prirodnih nauka”. Ona se ljubazno odazvala pozivu i evo tog članka :

ДЕТАЉАН   ПРОГРАМ  aктивности у оквиру пројекта

Подстицајна околина за учење природних наука

који се одвија уз подршку Министарства за науку и технолошки развој, као

и Градске Општине Нови Београд и Општине Шабац

Потребу да се за учење физике и природних наука користи шири школски простор од  саме учионице уочили су и истакли многи едукатори и истраживачи процеса образовања. Са своје стране, архитекте и дизајнери су свесрдно прихватили и спроводе иновативно пројектовање школског простора. Током наших ранијих истраживања [1-6] предложили смо и разрадили више примера инсталација ван учионице које би биле корисне у предавању физике и природних наука, а истовремено би стварале школски простор стимулативним за учење.

Циљ пројекта који се предлаже је да се ова идеја шири међу ученицима, наставницима,  управом у култури и образовању-од школске, преко градске и општинске до републичке, архитектама, инвеститорима  и у јавности уопште. Крајњи циљ је реализација одабраних инсталација и апаратура  у заинтересованим школама и градовима. Промоција ће се вршити кроз предавања и изложбе.  Истовремено ће се разрадити и реализовати конкретни пројекти одабраних инсталација.

АКТИВНОСТИ:

1. Предавања,  округли столови,  радни састанци

Планираju се  предавања или округлии столови у Београду, Новом Саду, Нишу, Шапцу, Панчеву  и Крушевцу на којима би предавачи  образложили овај програм са циљем да заинтересују  наставнике,  образовне власти, архитекте, грађевинари  и инвеститоре  за концепт школског простора који помаже учење природних наука.

2. Изложбе

Припремљена је изложба која треба да  прикаже могућности овога програма. Изложба ће најпре бити отворена 4 новембра у 15h у холу Општине Нови Београд, Изложба ће потом бити организована у Шапцу, Нишу, Новом Саду и другим градовима.

Изложбу чине: а) Постери који приказују моделе инсталација и уређаја за демонстрацију и посматрање природних појава у отвореном простору. Неки од тих модела  су описани у радовима [1-6]; б) Мањи број реалних модела за демонстрацију физичких појава; в) Фотографије школа изграђених у свету последњих година у којима је примењен концепт школе као тродимензионалног уџбеника наука, г) Постери са биографијама значајних европских физичара које је издало Европско друштво физичара.  Постери су намењени школама у Европи.  На српском језику  постере је издало Друштво физичара Србије уз подршку МНТРС;

3. Разрада  пројеката  за имплементацију у школама  и установама културе и образовања на основу  одабраних модела  приказаних на изложби

4. Реализација одабраних пројеката у зависности од финансијских  могућности  и других услова У Шапцу је у току градња глобуса од бетона који ће бити поставњен у отвореном простору. Назван је ДИНГ као скраћеница од Дан и ноћ на глобусу.

5.  Депанданси  (анекси) Центра за промоцију науке

Школе и установе културе које прихвате овај програм би се могле у будућности развити у анексе односно депандансе Центра за популаризацију науку, чију изградњу у Београду планира Министарство за науку и технолошки развој Србије. Овај предлог ће током 2010 бити изложен тиму који планира изградњу тога Центра.

Референце

1. M.Božić, L.Vušković, D.Pantelić, S.Nikolić, & V.Majić,  School architecture and physics education, The Physics

Teacher 43 604-607 (2005)  .

2. M. Božić, V. Milićević and S. Nikolić,  Innovative school design for science education, Proc. Conf. Advanced

Technologies in  Education, ed. By  S.Sotiriou and N. Dalamagas, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece, 2007,

pp.   113-122.

3. M. Božić and M. Ducloy, Erathostenes’ teachings with a globe in a school yard, Phys. Ed. 43 (2) (2008) 165-172.

4. Mirjana Božić, Marko Popović and Ilija Savić, Out Classroom Installations for Learning Physics, биће објављено у

Proc. 7th General Conference of Balkan Physical Union, Alexandroupolis, Greece, Sept. 2009.

5. Mirjana Božić, The Fairy tale of electricity in  museums in Serbia, EuroPhysics News, 39/3 (2008) 38.

6. Mirjana Popović-Božić i Ivana Petković-Plamenac, Institucije za školsku arhitekturu, Arhitektura i

gradjevinarstvo MODUL, Nu 37, Beograd, 2006, p.26-27.

Руководилац предложеног програма

Проф. Др Мирјана Поповић-Божић

bozic@ipb.ac.rs

Prof.dr.Mirjana Popović-Božić se, pored ostalog, već duže bavi vezom arhitekture i fizike pokušavajući da na taj način olakša učenje fizike. To je takođe i svojevrstan način popularizacije fizike. Iz toga su proistekli  i naučni radovi vezani za tu problematiku. Ljubaznošću profesorke, posetiocima sajta omogućujemo da dva naučna rada i preuzmu :

download “School Architecture and Physics Education”

download “Eratosthenes’ teachings with a globe in a school yard”

Zahvaljujem se prof.dr. MirjaniPopović-Božić na saradnji.


0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

preporučite nas